خانه / قرآن و اهلبیت / آيا شده بال و پرت آتش بگيرد

آيا شده بال و پرت آتش بگيرد

آيا شده بال و پرت آتش بگيرد

هر چيز در دور و برت آتش بگيرد

آيا شده بيمار باشی و نگاهت

از نيش خند همسرت آتش بگيرد

آيا شده يک روز گرم و وقت افطار

آبی بنوشی ... جگرت آتش بگيرد

آيا شده تصويری از مادر ببينی

تا عمر داری پيکرت آتش بگيرد

می گريم از روزی که می بينم برادر

در کوفه موی دخترت آتش بگيرد

می گريم از روزی که می بينم برادر

از هرم خاکستر سرت آتش بگيرد

آه ... از خنکهای گلويت بوسه ای ده

تا قبل از اينکه حنجرت آتش بگيرد

آقا بس است ديگر مگو از شعله هايت

ترسم که جان خواهرت آتش بگيرد

همچنین ببینید

سنت پیاده روی اربعین از دوران متوکل عباسی تا امروز

سنت پیاده روی اربعین از دوران متوکل عباسی تا امروز

سنت پیاده روی اربعین از دوران متوکل عباسی تا امروزسنت پیاده روی اربعین از چه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.