خانه / بایگانی برچسب: انسان دارای جند روح است؟

بایگانی برچسب: انسان دارای جند روح است؟

انسان فقط یک روح دارد؟ یا می تواند چند روح مختلف داشته باشد؟!

انسان فقط یک روح دارد؟ یا می تواند چند روح مختلف داشته باشد؟! انسان فقط یک روح دارد؟ یا می تواند چند روح مختلف داشته باشد؟!

 انسان فقط یک روح دارد؟ یا می تواند چند روح مختلف داشته باشد؟!در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند. البته تعبیر به روح در اینها تماماً به یک معنا نیست؛ زیرا بعضی از روح‌ها روح نباتی، برخی روح حیوانی، …

ادامه نوشته »