خانه / بایگانی برچسب: دلیل نوشیدن شیر یا آب زهرآگین توسط امام مجتبی (ع)

بایگانی برچسب: دلیل نوشیدن شیر یا آب زهرآگین توسط امام مجتبی (ع)

امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟

امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟ امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟

 امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟علم امام، بحث دشوار حدیثی است که از زوایای گوناگون جای بحث و گفت وگو دارد. آیا امام همه چیز را می داند؟ چه لزومی دارد همه چیز را بداند؟ راه یا راه های به دست آوردن …

ادامه نوشته »