خانه / بایگانی برچسب: چرا امام علی با علم به شهادت به مسجد رفت؟

بایگانی برچسب: چرا امام علی با علم به شهادت به مسجد رفت؟

امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟

امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟ امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟

 امام رضا آگاهی به زهر آلود بودن انگور داشت! چرا از آن انگور خوردند؟؟علم امام، بحث دشوار حدیثی است که از زوایای گوناگون جای بحث و گفت وگو دارد. آیا امام همه چیز را می داند؟ چه لزومی دارد همه چیز را بداند؟ راه یا راه های به دست آوردن …

ادامه نوشته »